You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Çınarım Özel EğitimRehabilitasyon Merkezi

Çınarım Özel EğitimRehabilitasyon Merkezi

Çınarım Özel EğitimRehabilitasyon Merkezi

Aile Eğitimi

Özürlü birey ve ailelerine yönelik verilen aile eğitimi hizmetlerinde ailenin bir bütün olarak ele alınması yaklaşımından hareketle, Çınarım Özel Eğitim Merkezi her özür grubuna yönelik aileleri bilgilendirici, bilinçlendirici ve yönlendirici aile eğitimleri düzenlemektedir.

Duyu Entegrasyon Programı

Duyusal entegrasyon yolu ile beden algısı, uygun uyaranları seçimi becerileri, vücudu uygun şekilde hareket ettirme becerileri gelişir. Duyu bütünlemesi bozukluğu olan (Otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu vb.), çocuklarımıza, yapılan değerlendirme sonunda problemli oldukları alanlar belirlenerek bu problemlere yönelik bir terapi programı planlanır.

Fizyoterapi

Fiziksel engeli bulunan çocuklarımız fizyoterapi uzmanlarımız eşliğinde kurumumuz imkanlarından faydalanabilmektedir. Fiziksel engelli çocukta fizyoterapi ve rehabilitasyonun ana hedefi hareket, duruş veya vücut pozisyonu ile ilgili problemleri tanımlamak, tedavi etmek ve çocuğa mümkün olduğu nispette bağımsızlık kazandırarak erişkin yaşa hazırlamaktır. Tedavinin temeli çocukta mevcut olan potansiyeli geliştirmektir. Hiçbir fiziksel engelli çocuk diğerinin aynı değildir. Her çocuğun farklı sorunları olduğundan çizilecek tedavi programını da çocuktan çocuğa farklılık gösterir.

Otizm Nedir?

Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Otizmli çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otizmli çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de, zeka seviyeleri normal otizmli çocuklar da vardır. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun, Otizmli çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler Bir annenin doğum sonrası çocuğunun (tüm engel grupları dahil olmak üzere) engelli olma oranı %2dir; Otizmli olması oranı ise %0.5’tir (eskiden bu oran 4/10.000 olarak değerlendirilirdi). Bir otizmli çocuktan sonra, ikinci çocukta otizmin ortaya çıkması riski %3 dür. Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla görünmektedir Her çocuktaki otizm belirtileri ve bunların seviyesi farklılık gösterebilir, bu nedenle otizmin seviyelerini kategorize etmek güçtür. Ayrıca, Asperger Sendromu ve Rett Sendromu olarak bilinen otizm formları da bulunmaktadır.

Bizim Görevimiz

Bizim göremiz Öğrenme Güçlüğü, Okulda Başarısızlık, Uyum Sorunları, Davranış Problemleri, Dil ve İletişim Bozukluğu Down Sandromu, Aile Danışmanlığı, Okul Sorunları, Bireysel Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri, Psikolog, Psikolojik Danışmani Çocuk Gelişim Uzmanı ve Özel Eğitim Öğretmenleri tarafından grup eğitimi, bireysel eğitim ve terapi şeklinde verilir.

750

Memnun Öğrenci

68

Eğitim üyeleri

243

Başarılı Öğrenci

99
%

Memnuniyet Oranı

Yüksek Başarı Oranı

Sizler İçin En İyi Olmak Zorundayız
00
days
00
saat
00
dakika
00
saniye

Programlar...

GÖLGE ÖĞRETMEN PROGRAMI..

Davranış bozukluğu ya da gelişim geriliği olan, bağımsızlığa ulaşması için çeşitli alanlarda desteklenmeye ihtiyaç duyan, günlük yaşam becerilerini tek başına sürdüremeyen, sosyal iletişim becerilerinde eksiklik yaşayan çocuklarımıza bu alanlarda uzman öğretmenler gözetiminde yardımcı olan ayrıca aile ile okul arasında köprü görevi gören kişilerdir.

AİLE DANIŞMANLIĞI..

Özel gereksinimleri olan bir çocuk aileye dâhil olduğunda, bilinenin dışında bir yapılanmaya ihtiyaç duyulur. Bu süreçte çocuğun özel gereksinimlerine göre aile üyelerinin hangi rolü üstelendiği, problemin hangi yönde ilerleyeceği konusunda belirleyici rol oynar. Çocuk Merkezli Aile Danışmanlığı bakış açısındaki hizmetimizle, hem çocuğun özel gereksinimleri bazında, hem de anne, baba ve geniş ailenin problemlerinin çözümünde yeni beceriler, yeni yaşam düzenlemeleri kazandırmayı hedefliyoruz...